Laddar, vänta lite...

Köp- och leveransvillkor

Information
Alla beställningar är på internet och i vår webbshop. Man måste ha fyllt 18 år för att beställa. Beställning som sker i annan persons namn utan tillåtelse eller liknande polisanmäls.

Användningsområdet för dessa produkter är främst för tävlingsanvändande och vi frånsäger oss alla eventuella skador på föremål, personer eller andra skador vid användandet. Även all negativ påverkan på fordonets köregenskaper, garantier och säkerhet avsäger vi oss från.


Priser
Moms ingår med 25%.

 
Leverans
Paketet levereras med Posten eller DHL. Dina varor levereras vanligtvis på 1-3 arbetsdagar.


Transportskada & Fel-levarans
Kontrollera dina varorna när du får dem. Om det skulle vara någon skada, att det saknas något eller att det är fel antal varor meddela oss via e-mail (info@vcracing.se) inom 3 dagar. Skador som uppstått under transporten anmäls direkt till Postens lokala kontor.


Outlösta paket
Outlösta paket debiteras med 10% på beställningens värde plus frakt tur och retur. Dock minst 500 sek. Gäller alla betalsätt. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.


Garantier
12 månader på material och bearbetningsfel. Eventuella skador vid användandet eller montering ansvaras inte. Spara alltid kvittot/fakturan för uppvisning vid garantiärenden.


Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. Ångerätten gäller ej måttbeställda fälgar, eller andra beställningsvaror. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen fyller du i av oss begärda uppgifter i därför avsett formulär (returbegäran) som vi skickar till dig efter du har kontaktat oss. Jämte detta formulär finner du de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att tillämpa ångerrätten. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

 

Återbetalning
Så snart vi mottagit din önskan om att använda ångerrätten och vi fått tillbaka varan eller ett bevis på att varan skickats spårbart, återbetalar vi inom 14 dagar tillbaka dina alla pengar inkl eventuella avgifter. Hör av dig till oss så hjälper vi självklart till med dina frågor.

 

Avbeställning 
Eventuell avbeställning av din order är genomförbart så länge som din order inte blivit behandlad och verkställd. Verkställande av order sker när faktura och frakthandlingar skapats. Avbeställning är alltså inte genomförbart när orden är verkställd. Du är då som kund skyldig att ta emot paketet. Vid specialbeställningar av ”icke lagervara” anpassade efter kundens behov är avbeställning inte möjligt p.g.a. att vi har själva gjort eller beställt särskilt från leverantör.


Reklamation
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Varan skall vara i oskadat skick, samt i original emballage. Kontakta alltid oss innan en reklamerad vara sänds i retur. Endast godkända reklamationer får sändas i retur. Spara kvittot för uppvisning.


Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.