Nylonomspunnen PTFE Slang - AN6 (decimeter)

20 kr
Artikelnummer: 2832