Nylonomspunnen PTFE Slang - AN8 (decimeter)

27 kr
Artikelnummer: 2831